Voorwaarden deelname

Om in aanmerking te komen voor registratie in ArtroseZorgnet voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • U staat – indien verplicht voor uw beroepsgroep – ingeschreven in het BIG-register.
  • U staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van uw beroepsgroep.
  • U onderschrijft de werkwijze van behandeling van ArtroseZorgnet.
  • U onderschrijft de wijze van rapportage van ArtroseZorgnet.
  • U voldoet aan de werkervaring en scholingseisen voor behandeling van mensen met artrose.
  • U maakt gebruik van een oefenruimte die voldoet aan de voorwaarden van het ArtroseZorgnet

Meer informatie vindt u in de gedetailleerde registratie-eisen per beroepsgroep

Lidmaatschap

Het lidmaatschap kent een tweetal varianten: een aspirant-lidmaatschap en een volwaardig lidmaatschap. Als aspirant-lid wordt u opgenomen in de zorgzoeker van ArtroseZorgnet en krijgt u de gelegenheid om binnen één jaar de kennis en/of werkervaring op te doen die vereist zijn voor een volwaardig lidmaatschap. Na één jaar vervalt uw aspirant-lidmaatschap automatisch. Wanneer u voldoet aan de eisen van een volwaardig lidmaatschap (en dus aan alle gestelde voorwaarden van ArtroseZorgnet), registreert u zich opnieuw. Zo wordt de vakbekwaamheid van de zorgverleners binnen het specifieke werkveld van ArtroseZorgnet gewaarborgd.

Inschrijven

Om u te registreren, vult u het aanmeldingsformulier in. Via de e-mail ontvangt u dan een automatische bevestiging van uw aanmelding. Hierin wordt u gevraagd om bewijsvoering van uw scholing terug te sturen. Ook leest u in het bericht over de wijze van betaling van de registratiekosten en contributie. Binnen vier weken na de beslissing van de commissie krijgt u bericht over uw verzoek tot registratie of herregistratie. Nadat u aan de financiële verplichtingen heeft voldaan, wordt u opgenomen in de zorgzoeker van ArtroseZorgnet, met vermelding van uw status: aspirant-lid of volwaardig lid.

Kosten

De eenmalige aanmeldingskosten voor opname in het register van ArtroseZorgnet zijn € 35,- incl. btw. Daarnaast brengt ArtroseZorgnet een jaarlijkse contributie van € 100,- incl. btw in rekening voor het waarborgen van de continuïteit van het netwerk en voor vermelding in de zorgzoeker.

Bent u ingeschreven bij het ArtritisZorgnet of het FibroZorgnet dan bedraagt de contributie €75,- bij inschrijving op een tweede zorgnet en €50,- bij inschrijving op een derde zorgnet.
Let op: enige uitzondering op de contributiegelden, is een combinatie lidmaatschap van het ArtroseZorgnet en het ArtritisZorgnet. Bent u lid van het ArtroseZorgnet, dan kunt u voor €25,- een lidmaatschap afsluiten bij het ArtritisZorgnet. U betaalt in dit geval dan geen €75,- contributie voor lidmaatschap op het tweede zorgnetwerk.

Opzeggen lidmaatschap

Onze opzegtermijn is drie maanden voor het einde van het kalenderjaar. Om uw lidmaatschap schriftelijk op te zeggen kunt u een e-mail sturen naar info@artrosezorgnet.nl. Ter controle sturen wij u een bevestiging van de opzegging.